Brassbandecuador

Subtitle

Oppdrag og visjon

Oppdrag:
Tilføre det høyeste nivået av utdanning til talentartistene så de kan oppnå sitt beste pontensial som ledere og pliktoppfyllende borgere til sitt fag. Oppmuntre til et arbeidsmiljø  med samarbeid, inkludering og solidaritet som garanterer deres fulle deltakelse i fellesskapets artist- og utdannelsesliv.

Visjon:

Det øverste konservatoriet av SISME vil være en utdanninningsinstitusjon som sikrer et læringsmiljø som fremmer det intelektuelle artistlivet og den personlige utvikling til studentene. Her forberedes de til å ta fatt på en suksessfull utdannelse og et produktivt liv som artister og borgere, slik at de kan bli ledere i sine respektive fag, og at de alltid opptrer med høye moralske verdier og sosialansvar.