Brassbandecuador

Subtitle

Kulturell bro Ecuador:


Foreningen har som mål å støtte arbeidet som Brass Band del Ecuador Fundacion gjør for å gi gratis musikalsk opplæring for barn og ungdom i Ecuador, som igjen skal gi barn og unge muligheten til en musikalsk karriere og bedere levekår.Vår kontakt i Ecuador er musikkskolen "Brass Band del Ecuador" i Quito. Jorge og Patty Pachacama jobber der kulturelt og sosialt med rundt 150 barn og unge.Styret i kulturell bro Norge - Ecuador består av :

Sven Ove Egeland, Leder

Marit Barene, styremedlem

Jostein Marøy, Styremedlem


For ytterligere informasjon  skriv til:

Ecuador Brass Band, v/Sven Ove Egeland, Våtemyrvegen 6, 5357 Fjell


E-postadresse: 

[email protected]
Mobiltlf.: 47600128 (Sven Ove Egeland)


Bankkonto for gaver/donasjoner: 1206.12.35971